Allert's Kassandra "Sandra"

Född 2013-03-17
Efter Allert's Gold Keeper
Undan C.I.E Nord CH SE U(U)CH DK CH(U) NO UCH SE V-12 Allert's Amarulla
Hälsostatus
Heriditärt fri för anlag för prcd PRa och FN. HD B, Ögonlyst UA.
Merit Cert

sandra4ar
4 år

sandra 4arhuv
4 år

kassandra3
1 år

kassandra2
1 år

s3 t2 8v
8 veckor

s3 t2 7v 
7 veckor

s3 t2 7vh
7 veckor

s3 t2 6v
6 veckor

s3 t2 5v
5 veckor

s3 t2 5vh
5 veckor