SE U(U)CH Allert's Joe Cocker "Svensson"

Efter NORD JV-11, DK V-12, GB CH, DK UCH, NO UCH, SE U(U)CH Rainstorm Latset News
Undan C.I.E, NORD UCH, SE V-11, NORD V-11, WW-12, Dk V-13 SE V-13 Allert's Corona
Hälsostatus prcd-PRA heriditär fri A, FN heriditärt fri A. HD grad A. Ögonlyst utan anmärkning
Ägare Katarina von Brömssen Svensson, Kennel Support

svensson 3ar 7993

svensson 3 ar1 8033

svensson 3ar2 8039

svensson 3ar3 8041

c1 h2 7v
7 veckor

c1 h2 6v 
6 veckor

c1 h2 6vh
6 veckor

c1 h2 5v5 veckor